Οι ειδικοί της Πληροφορικής.

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εγκαταστάσεων πληροφορικής.

Συντήρηση συστημάτων.

Service προσωπικών υπολογιστών PC.

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης υποδομών πληροροφορικής.

Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών δικτύων  Ethernet & Wi Fi, συντήρηση και επέκταση.