Η εταιρεία μας παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης Πληροφορικής σε πελάτες που έχουν αυξημένες ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των υποδομών πληροφορικής που διαθέτουν.

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης παρέχονται μέσω αντιστοίχων Συμβολαίων Υποστήριξης και καλύπτουν υπηρεσίες μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης με τα συστήματα του πελάτη και επιτόπιες επισκέψεις τεχνικού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.