Ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο. Για κάθε δουλειά χρειάζεται το κατάλληλο εργαλείο.

Είναι το ρούχο που ράβεται στα μέτρα σας.

Περιγράψετε μας τις ανάγκες σας για να σχεδιάσουμε για σας τον κατάλληλο υπολογιστή που θα σας καλύπτει σε ανάγκες όπως:

Οικίας ή γραφείου απλής χρήσης (κείμενα. internet, emails).

Οικιακού κινηματογράφου, για να μπει κάτω από την τηλεόρασή σας, ή να συνδεθεί με τον βιντεοπροβολέα σας, και να σας παρέχει κινηματογραφική εμπειρία.

Υπολογιστής γραφείου υψηλών επιδόσεων για power users.

Gaming pc για παιχνίδια στον υπολογιστή με απαιτήσεις.

Ο σχεδιασμός θα γίνει ώστε η υλοποίηση να είναι απόλυτα σύμφωνη με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας.