Σήμερα σε κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση υπάρχουν υπολογιστές και έξυπνες συσκευές με πρόσβαση στο ίντερνετ και συχνά υπάρχει η ανάγκη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για διαμοιρασμό αρχείων ή άλλων πόρων όπως εκτυπωτών κλπ.

Πολλές φορές η υπάρχουσα υποδομή όπως ο Router της εταιρείας που παρέχει την πρόσβαση στο ίντερνετ δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες γιατί πχ δεν υπάρχει ασύρματη κάλυψη σε όλους τους χώρους, η ταχύτητα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, η υπάρχουσα υποδομή απαιτεί επέκταση κλπ.

Θα επισκεφθούμε το χώρο σας για αυτοψία και θα σας προτείνουμε λύση που θα καλύπτει τις ανάγκες σας.