Για κάθε δυσλειτουργία ή βλάβη τους υπολογιστή σας που αντιμετωπίζετε, θα διαγνώσουμε το πρόβλημα και θα αποκαταστήσουμε την καλή του λειτουργία, τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) ή λογισμικού (software).

Τα windows αργούν να φορτώσουν ή δεν φορτώνουν  ;

Οι ενημερώσεις δεν εγγαθίστανται ;

Οι σελίδες δεν ανοίγουν στο internet ;

Ο σκληρός δίσκος έχει πρόβλημα, χάθηκαν αρχεία ;

Μήπως ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό και απαιτείται καθαρισμός ;

Έχει πρόβλημα ο σκληρός σας δίσκος, χάθηκαν αρχεία ;

Μπορούμε να δώσουμε λύση στα προβλήματά σας.

Αφου μας περιγράψετε το πρόβλημα τεχνικός θα επισκεφθεί το χώρο σας για έλεγχο & διαγνώση.

Αν η αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνει επί τόπου θα παραλάβουμε το σύστημα προς επισκευή και θα σας το επιστρέψουμε αποκαταστημένο.

Ελάχιστο κόστος επίσκεψης 60 € για τις 2 πρώτες ώρες και στη συνέχεια 30 € ανά ώρα (δεν περιλαβάνει κόστος ανταλλακτικών).